Utgåva 1.03 – år 2021

Inga nya eller ändrade regler.

 • Uppdaterat länkar till sidor som flyttat hos Transportstyrelsen och Trafikverket.
 • Uppdaterat kapitel 15.
 • Tipsar om gratis appen eBoken CHECK för iPhone och iPad (App Store) i kapitel Pluggtips.

eBoken CHECK


 

Utgåva 1.01

Uppdateringar i eBoken Körkort B

 

Utgåva 1.01

 • Vänster-justerat och centrerat bilder för att passa flödet bättre i kapitel VÄGMÄRKEN
 • Fler exempel i kapitel VÄGMÄRKEN
 • Förtydligande om släpvagnar i under-kapitel Förbudsskyltar

Har du redan köpt eBoken Körkort B hämtar du den igen (gratis) från Play Store Böcker till din app Play Böcker för att få den nya utgåvan.


 

Tips inställningar för Hjälpmedel, iOS

I iPhone och iPad kan du lyssna på eBoken med hjälp av hjälpmedlet “Talat innehåll”.

Vissa inställningar för hjälpmedel kan göra att skärmen låser sig på en sida i boken.

 

Testa dessa inställningar om du får problem:

Öppna appen Inställningar på din enhet,

> Hjälpmedel > Talat innehåll >

 • Läs upp markering: AV
 • Läs upp skärm: PÅ
 • Talreglage: PÅ > Visa reglage: PÅ

 

  • REGLAGEÅTGÄRDER
  • Långt tryck: Ingen
  • Tryck snabbt två gånger: Ingen

 

 • Markera innehåll: AV

 

Har du fortfarande problem med enheten, kontakta apples hjälpcenter.

https://www.apple.com/accessibility/iphone/

https://support.apple.com/sv-se/guide/iphone/welcome/ios


 

Nya regler för bokning av prov

Från den 1 Mars gäller nya regler för bokning av teori- och körprov. Teoriprovet är då giltigt i 4 månader och måste vara godkänt för att få göra körprovet. Mer information på trafikverkets hemsida https://www.trafikverket.se/korkort/kontakt/fragor-och-svar-om-korkortsprov/nya-regler-for-korkort-fran-den-1-mars-2020/

Regeländringen ger även personalen på trafikverket mer befogenheter att avsluta ett prov om provdeltagaren till exempel beter sig hotfullt.