Feedback

English

Feedback - eBoken Körkort B
Vad tycker du? Både positiv och/eller konstruktiv kritik med förslag till förbättringar mottages gärna.
Mina personuppgifter kommer inte att publiceras.
Vad tycker du om eBoken Körkort B?
5
sämst = 0 , 1 , 2 : 3 , 4 , 5 = bäst