Tips inställningar för Hjälpmedel, iOS

I iPhone och iPad kan du lyssna på eBoken med hjälp av hjälpmedlet “Talat innehåll”.

Vissa inställningar för hjälpmedel kan göra att skärmen låser sig på en sida i boken.

 

Testa dessa inställningar om du får problem:

Öppna appen Inställningar på din enhet,

> Hjälpmedel > Talat innehåll >

  • Läs upp markering: AV
  • Läs upp skärm: PÅ
  • Talreglage: PÅ > Visa reglage: PÅ

 

    • REGLAGEÅTGÄRDER
    • Långt tryck: Ingen
    • Tryck snabbt två gånger: Ingen

 

  • Markera innehåll: AV

 

Har du fortfarande problem med enheten, kontakta apples hjälpcenter.

https://www.apple.com/accessibility/iphone/

https://support.apple.com/sv-se/guide/iphone/welcome/ios